Evde Bakım Maaşı Nedir? Evde Bakım Maaşı Şartları Neler?

Başkasının yardımı ve bakımı olmadan, gündelik hayatını devam ettirmesi mümkün olmayan, yeme, içme, tuvalet ve temizlik vb. ihtiyaçlarını tek başına gideremeyen kişilerden, “Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik” gereğince özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelerden alacakları sağlık kurulu raporuyla “Ağır Özürlü” olduklarını belgeleyen özürlüler evde bakım ücreti kapsamına girmektedir.

Evde bakım ücreti için gerekli belgeler

Evde bakım ücretinden yararlanabilmek için aşağıda belirtilen belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

Tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınmış en az % 51 oranında özürlü olduğunu gösteren raporun aslı

Evde yaşayan ve çalışan veya emekli olan herkesin maaş bordrosu

Malvarlığı varsa evde yaşayan herkesin tapu veya ruhsat fotokopisi

18 yaşını doldurmuş zihinsel engelliler için vasi kararı

2022 sayılı Kanundan yararlanılıyorsa maaş bordrosu

Tapu Sicil Müdürlüğünden evde yaşayan herkesin gayrimenkulleri olup olmadığına dair belge

Tarla, bağ ve bahçeden dolayı tarımsal geliri olup olmadığına dair Tarım İl/İlçe Müdürlüğünden belge

Hane halkı için Nüfus Müdürlüğünden alınan yerleşim kaydı.

Özürlünün varsa öğrenim durumunu gösterir belge

Anne-babasının boşanma durumunda varsa boşanma kararı

Özürlünün 2 adet vesikalık fotoğrafı

Evde yaşayan herkesin kimlik fotokopileri ve vergi dairesinden alınacak sicil yoklama belgesi

Vergi dairesinden sicil kaydı çıkanlar için muhasebecilerinden işletme hesap özeti ve vergi levhası fotokopisi

SGK’dan alınacak ve evde yaşayan herkes adına sicil yoklama belgesi.

Özürlü ile bakıcı arasındaki yakınlık şartı

Evde bakım ücretinden yararlanabilmek için özürlü kişiye bakıcılık yapacak olan kişi ile özürlü kişi arasında kan bağı olması gerekmektedir. Kan bağı olmayan kişiler bakıcı olarak kabul edilmemektedir.

Ayrıca, bakıma muhtaç özürlüye bakacak olan akrabasının veya akrabası yok ise vasisinin aynı adreste ikamet etmesi şarttır.

Ancak, bakıma muhtaç özürlüye bakacak kişinin bulunamaması halinde, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de bakım hizmetinin verilmesinde sorun veya yetersizlik olmayacağına kanaat getirmesi şartıyla, bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adreste bulunan akraba tarafından da verilebilecektir.
Bu durumda, bakıma muhtaç özürlünün 24 saat içindeki tüm ihtiyaçlarının giderilmesi ve fiilen en az 8 saat bakıma muhtaç özürlü ile birlikte olunması gerekmektedir.

Evde Bakım ücretinden yararlanmak için müracaat yeri

Yukarıda belirtilen şartlara haiz olunması ve gerekli belgelerin tamamlanmasından sonra bakım hizmetini verecek olan kişi tarafından bulunulan yerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
Özürlü kişinin kendisinin ayrıca müracaatta bulunmasına gerek bulunmamaktadır.
Müracaat alındıktan sonra kişinin durumunun incelenip, sonrasında da ev ziyareti yapılmasını müteakip uygun görülmesi durumda kişiye evde bakım ücreti bağlanacaktır.

Evde bakım ücreti için aile geliri şartı

Evde bakım ücretinden yararlanabilmek için özürlünün kendisinin ve/veya varsa bakmakla yükümlü olduğu kişilerin gelirleri toplamı ailede içindeki kişi sayısına bölünmektedir.

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle; kendilerine ait veya bakmakla yükümlü olunan birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğunun (606.95 TL/ 1 Temmuz 2015-31 Aralık 2015) bakım raporu ile tespit edilmesi gerekmektedir. (Aile bireylerinin hesaplanmasında üvey evlatlar, vatani görevini yapmakta olan bireylerde sayılmaktadır. Ayrıca, aile bireylerinin geliri toplamında üniversitede okumakta olan bireylerin almış olduğu öğrenci kredisi ve burslar miktarı ne olursa olsun gelir kapsamı dışında tutulmaktadır.)

Evde bakım ücretinin miktarı

Evde bakım ücreti, asgari ücretin net miktarına göre belirlenmektedir. Buna göre, 2018 yılı için aylık evde bakım ücretinin aylık tutarı 1179 TL dir.

Başvuru Ne Zaman Sonuçlanır?

Başvurunun SHÇEK İl Müdürlüğü’ne ulaşmasını takiben, özürlü ve ailesi hakkında, sosyal çalışmacı, doktor, fizyoterapist, çocuk gelişimci, hemşire, sağlık memuru ve sosyolog unvanına sahip en az üç kişiden oluşan bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, özürlüyü ve ailesini ikametinde ve ikamet adresinde yaşamıyorlarsa fiilen yaşadıkları yerde gerekli incelemeleri yaparak bakım raporu hazırlar.

Bakım raporunun hazırlanması sürecinde, acil durumlar haricinde, yukarıdaki belgelerin SHÇEK İl Müdürlüğü’ne ulaşması ile başvuru sahibinin oturduğu yer dikkate alınarak işlem sıralaması yapılır. Başvurunun sonuçlanması, normal süreçte 3-6 aylık bir süre aldığı belirtilmektedir.

Evde Bakım Ücreti/Evde Bakım Destek Yardımı Tutarı Ne Kadar Ödenmektedir?

Evde bakım ücreti/evde bakıma destek yardımı her bir engelli için her ay 10.000 gösterge rakamı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154. maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayının çarpımı sonucu bulunan tutar kadar ödenir (Aylık Katsayıx10.000=830.84 TL./ 1 Temmuz 2015-31 Aralık 2015)

Araştırmanın konusu, araştırmanın amacı, hedefi, yöntemi, kullanılacak ölçekler, süresi, kaynakçası, etik kurul kararı, kuramsal çerçevesi, nerede yapılacağına ilişkin bilgileri içeren dosyayla birlikte araştırmanın yapılacağı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne başvuru yapılmaktadır. Başvuru İl Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra bu dosya İl Müdürlüğü görüşünün de eklenerek Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Bakımın bireysel bakım planı çerçevesinde yapılması

Bakıma muhtaç özürlüye verilen bakım hizmeti, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin hazırladığı bireysel bakım planı doğrultusunda ve ihtiyaç duyulması halinde denetiminde yapılacaktır.

Birden fazla özürlüye bakım hizmeti verilmesi

Bir akraba, evde bakım hizmeti kapsamında bakıma muhtaç bir özürlüye veya bakmakla yükümlü olunan bireyler arasındaki aynı evde yaşayan bakıma muhtaç iki özürlüye bakım hizmeti verebilecektir.

İkametgahın değişmesi

Bakıma muhtaç özürlünün, ikamet adresinin değişmesi durumunda yeni ikamet adresi en geç 15 gün içinde Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirilmek zorundadır.

Bakıma muhtaç özürlünün ölümü

Bakıma muhtaç özürlünün ölmesi durumunda, bakım hizmetini üstlenen kişi tarafından en geç 15 gün içinde durumun Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirilmek zorundadır. Aksi takdirde hakkında hukuki ve idari işlemler yapılmaktadır.

 

Evde Bakım Maaşı her ayın 1-10 arasında yatırılmaktadır.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir