KrediFinansal.Com Özel Haber

Kıdem Tazminatı Tavanı 2020’de Ne Kadar Oldu?

Kıdem tazminatı çalışanlara çalıştıkları her yıl için emeklilik durumunda ödenen ücretlerdir. Kişinin çalıştığı her yıl için belirli bir tutar vardır. Bu tutar kişinin işten çıkarılması ya da emeklilik durumlarında işvereni tarafından kişiye ödenmektedir.

Devlet memurlarının kıdem tazminatları devlet tarafından ödenmektedir ve bu tutarın belirlenmesinde farklı kriterler vardır.

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı yıllık olarak hesaplanır. Her yıl devlet tarafından belirlenen kriterlere göre uygulanan kıdem tazminatı için belirli bir tavan tutar bulunmaktadır. Bu tutarın üzerinde ödeme yapılmamaktadır.

Çalışanların büyük kısmı emeklilik ya da işten çıkarılma durumunda ne kadar ikramiye alacaklarını düşünmektedir. Bu tutar farklı parametreler göz önüne alınarak yılın her iki dönemi için ayrı ayrı hesaplanmaktadır.

Kıdem Tazminatı Neye Göre Hesaplanır?

Kıdem tazminatını hesaplarken pek çok parametre göz önünde bulundurulur. Bu parametreler:

  • Aylık gösterge
  • Ek gösterge
  • Kıdem aylığı toplam göstergesi
  • Taban aylık göstergesi

olarak belirtilmektedir.

Kıdem tazminatı için belirlenen tavan tutar en yüksek devlet memurlarına verilen üst tutarı geçemez. Kıdem tazminatı ödemesi yapacak özel sektör firmaları da çalışanlarının kıdem tazminatlarını hesaplarken bu şekilde hesaplama yapmak zorundadır.

Burada belirtilen parametreler farklı katsayılar ile çarpılmaktadır. Buna göre kıdem tazminatı hesaplanan her dönem için 3 farklı katsayı çıkmaktadır. Aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayısı olarak adlandırılan bu üç katsayı azami tutarın belirlenmesinde de etkilidir.

2020 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı

Her yıl için olduğu gibi 2020 yılı içinde iki farklı dönem baz alınarak kıdem tazminatı tutarları belirlenmiştir. Bu tutarlar yılın ilk yarısı olan ve 01 Ocak 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan süreyi kapsamaktadır. Yılın ilk yarısı için belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarı 6.730,15 Türk lirası olarak belirlenmiştir.

Yılın 01 Temmuz 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında kalan ikinci yarısı için belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarı ise 7.117,17 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Bu tutarlar uyarınca özel sektör kuruluşları da dahil hiçbir çalışan daha yüksek kıdem tazminatı için talepte bulunamamaktadır.

Yazar: Ali Yerkazan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir