Noter İşlem Ücretleri 2020

Fesihname Noter Ücreti

Fesihname Fesihname, hukuksal çerçevede bir sözleşmeye son verildiğini ortaya koyan belgedir. Fesih işlemi, söz konusu bir anlaşmanın geçersiz kılınması, sonlandırılması ve kaldırılması anlamlarına gelmektedir. Bu fesih işlemi, tarafların karşılıklı olarak bir uzlaşıya varıp anlaşma sağlanarak yapılabileceği gibi tek taraflı olarak da gerçekleşebilmektedir. Fakat bir anlaşmanın tek taraflı olarak fesih edilmesi, bazı hukuksal zorunluluklara ve yaptırımlara […]