Noter İşlem Ücretleri 2020

Fesihname Noter Ücreti

Fesihname

Fesihname, hukuksal çerçevede bir sözleşmeye son verildiğini ortaya koyan belgedir. Fesih işlemi, söz konusu bir anlaşmanın geçersiz kılınması, sonlandırılması ve kaldırılması anlamlarına gelmektedir. Bu fesih işlemi, tarafların karşılıklı olarak bir uzlaşıya varıp anlaşma sağlanarak yapılabileceği gibi tek taraflı olarak da gerçekleşebilmektedir. Fakat bir anlaşmanın tek taraflı olarak fesih edilmesi, bazı hukuksal zorunluluklara ve yaptırımlara sebebiyet vermektedir.

Günümüzde fesihname belgeleri kira sözleşmelerinin iptalinde ya da iş sonlandırılmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunun dışında ölünceye kadar bakma sözleşmesinin feshi, ortaklığın feshi ve benzeri konular da fesih işlemi yapılabilmektedir. Kira sözleşmelerinde fesihname yapılması, Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde ve özel borç ilişkileri içerisinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda süreli ya da süresiz olarak düzenlenmiş kira sözleşmeleri, tarafların tek taraflı olarak ya da anlaşmalı olarak haklı bir nedenden dolayı fesih edilebilmektedir. Süreli olarak yapılan kira sözleşmelerinde, sürenin dolması feshin gerçekleşmesi ile mümkün olmaktadır. Kiracı olan kişinin, söz konusu konutu belirli bir tarihte boşaltacağını beyan etmesine rağmen boşaltmaması dava sürecinin başlamasına neden olmaktadır.

Fesihname Nedir?

Fesihname, söz konusu olan ve daha önceden düzenlenmiş olan bir anlaşmanın bozulması, iptal edilmesi ve geçersiz kılınması anlamına gelen bir belgedir. Bu belge, günümüzde konut kiralama işlemlerinde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Fesihname belgelerinin hazırlanması için süre kısıtlamaları da bulunmaktadır. Eğer söz konusu olan bir kira sözleşmesi, bir yıldan uzun süreli olarak düzenlenmiş ise sözleşmenin bitiş tarihi aynı zamanda sözleşmenin sol bulma tarihi olmaktadır. Anlaşmanın süresinin dolması ve kiracının anlaşmayı devam ettirmek istememesi durumunda, sözleşme bitiminden 15 gün önce ihtarname düzenlenmeli ve kiralayana yollanmalıdır. Belirsiz süreli olarak yapılan sözleşmelerde ise kiracı olan kişi, anlaşmanın son bulma tarihinden 3 ay önce haber vermek durumundadır.

Fesihname Noter Ücreti 2020

Fesihname noter ücret, 2020 yılında farklı fiyatlarla gerçekleştirilmektedir. Çünkü fesih işlemleri çeşitli kapsamlarla yapılabilmektedir. Fesihname düzenlemesi; iş sözleşmesi, miras sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, kira sözleşmesi ve benzeri gibi çeşitli sözleşmeler kapsamında gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısı ile fiyat konusunda da değişkenlik söz konusudur. Genel olarak bu işlemler 130 TL ile 200 TL arasında noter tarafından ücretlendirilmektedir.

Fesih Bildirimi (Fesihname) Örneği

Aşağıdaki bağlantıdan 2020 kurallarına göre hazırlanmış fesih bildirimi örneğini indirebilirsiniz.

Fesih Bildirimi Örneğini İndirmek İçin Tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir