Noter İşlem Ücretleri 2020

Noterden Tanıma Senedi Ücreti

Tanıma senedi, evlilik dışı doğan çocuğun baba tarafından tanınmasını ve çocuğun babasının soyadını almasını sağlayan bir belgedir. Evlilik dışı bir ilişkiden çocuğu bulunan erkekler, söz konusu çocuğa kendi soyadını vermek, kütüğüne işlettirmek istiyorsa öncelikli olarak çocuğu tanımalıdır. Aksi takdirde kişi, her ne kadar çocuğun babası olsa da hukuksal çerçevede çocuk üstünde hiçbir hakka sahip olamamaktadır.

Bir erkeğin evlilik dışında doğan çocuğunu tanımasının farklı yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi; mahkemeye ya da nüfus memurluğuna yazılı olarak başvuru gerçekleştirmesi ve bir diğeri de vasiyetname ya da noter senedi yani tanıma senedi ile işlem gerçekleştirmesidir.

Tanıma Senedi Nedir?

Çocuk ile anne arasındaki bağ; doğumdan gelmektedir. Dolayısı ile evlilik dışında dünyaya gelen çocuk herhangi bir işlem yapılmaz ise annenin soyadını alarak annenin nüfusuna kaydedilmektedir. Fakat evlilik dışında çocuk sahibi olan bir baba, çocuk üzerinde hak iddia ediyorsa ve çocuğu nüfusuna kaydettirmek istiyor ise bir takım işlemleri gerçekleştirmelidir. Bu işlemlerden bir tanesi de tanıma senedi olmaktadır.

Tanıma senedi, babanın yapacağı yazılı bir başvuru ile gerçekleştirilmektedir. Ve kişiler, nüfus memurlarına, sulh hâkimlerine, noterlere bu yazılı başvuruyu gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca vasiyetname yoluyla da tanıma işlemi gerçekleştirilebilir. Kişiler tarafından bu kişi ya da kurumlara başvuruda bulunulmasının ardından, ilgili birim çocuğun kaydının bulunduğu nüfus müdürlüğüne bildirimde bulunur. İlgili nüfus müdürlüğü de çocuğun baba tarafından tanındığını anneye bildirir. Eğer çocuk annesinin velayeti altında değil de vesayet altında ise ilgili makama tanıma bilgisi ulaştırılır. Ve daha sonrasında yasal süreç başlatılarak babalık davası söz konusu olur.

Tanıma Senedi Noter Ücreti 2020

Tanıma senedi noter ücreti 2020 yılında noter işlemleri ücret politikası bakımından değişikliğe uğramıştır fakat bu işlem için net bir ücret bilgisi verilememektedir. Çünkü noter işlemleri, içeriğe ve içeriğin hazırlandığı sayfa sayısı durumuna göre farklı şekillerde fiyatlandırılmaktadır. Dolayısı ile tanıma senedi işlemi noter masrafı için en net bilgi noterlerden öğrenilebilmektedir. Fakat genel olarak bu işlem için 150 TL noter masrafı çıkmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir