Noter İşlem Ücretleri 2020

Vasiyetname Noter Ücreti

Vasiyetname, kişilerin ölmeden önce mal varlıklarının akıbeti hakkında karar vermesini, mirasını kimlere hangi şartlar altında ve ne şekilde paylaştıracağı konusunda tasarrufta bulunma hakkını tanıyan belgelerdir. Kişiler, vasiyetname düzenleme kaydıyla mal varlığının paylaştırılması konusunda işlem yapabilmektedir. Fakat bu işlemin geçerli olabilmesi ve vefat durumundan sonra sorun çıkmadan uygulanabilmesi için konuda uzman olan hukukçulardan danışmanlık alınmalı ve vasiyetname hukuksal çerçevede hazırlanmalıdır. Çünkü Miras Hukuku kuralları gözetilmeden hazırlanan vasiyetnameler geçerlilik taşımamakta, kolaylıkla bozulabilmektedir.

Vasiyetname düzenlenebilmesi için belirlenen yaş alt sınırı15’tir. Dolayısı ile 15 yaşını aşmış olan herkes vasiyetname hazırlayabilmektedir. Bu belgeler düzenlenirken yasal mirasçıların haklarının ihlal edilmediğinden emin olunmalıdır. Çünkü miras bırakan kişiler, her ne kadar vasiyetnamelerinde yasal mirasçılarına miras bırakmasa da yasal mirasçılar saklı pay olarak adlandırılan hakları sayesinde mirastan hak alabilmektedir.

Vasiyetname Nedir?

Vasiyetname sayesinde kişiler, ölümünden sonra da edinmiş oldukları malların tasarrufu hakkında söz sahibi olabilmektedir ev 15 yaş sınırını aşmış olan herkes vasiyetname düzenleyebilmektedir. Vasiyetname yalnızca bir kez düzenlenebilen bir belge değildir ve kişiler, diledikleri zaman vasiyetnameleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yeni hazırlanacak ve noter tarafından onanacak olan vasiyetname, bir önceki vasiyetnameyi geçersiz kılmaktadır.

Vasiyetnameler; sözlü, yazılı ve resmi olarak düzenlenebilmektedir. Bir vasiyetnamenin resmi olabilmesi için noterde düzenlenmesi gerekmektedir. Yazılı vasiyetname ise; kişinin baştan sona kendisi tarafından tarih bilgisi barındırarak el yazısı ile yazılmalıdır. El yazısı ile hazırlanmış olan bu vasiyetname daha sonra notere onaylatılmalıdır.

Vasiyetname Noter Ücreti 2020

Vasiyetname düzenlenmesi bakımında n iki farklı şekilde noter onayına sunulabilmektedir. Mal varlıkları hakkında ölmeden önce tasarrufta bulunmak isteyen kişiler, daha önceden kendileri tarafından el yazısı ile yazılmış olan vasiyetnameleri notere onaylatabileceği gibi aynı zamanda notere gidip vasiyetname düzenleyebilmektedir.  Dolayısı ile vasiyetname konusunda net olarak bir noter ücreti belirtilememektedir. Fakat yaklaşık olarak noter masrafı 100 TL ile 150 TL arasında olmaktadır.

Diğer belgelerde olduğu gibi vasiyetname onanma ücreti konusu hakkında da belirleyici olan sayfa sayısıdır. Dolayısı ile konu hakkında en net bilgi noterlerden alınabilmektedir.

Vasiyetname Örneği

Aşağıdaki bağlantıdan 2020 kurallarına uygun olarak noter huzurunda hazırlanmış vasiyetname örneğini indirebilirsiniz.

Vasiyetname Örneğini İndirmek İçin Tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir