Noter İşlem Ücretleri 2020

Noter Temlik Sözleşmesi Ücreti

Temlik sözleşmesi, mevcut olan bir alacağın alacaklısının değişmesini kapsayan bir sözleşmedir. Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan bu sözleşmede devir ile temlik kelimesi aynı anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. İlgili kanuna ve maddesine göre; bir alacaklının borç nedeniyle oluşan alacağının, borçlu olan kişinin rızasına gerek duyulmadan bir sözleşme ile üçüncü kişiye devredilebilmektedir. Yapılacak olan bu sözleşmeye yani […]