Noter İşlem Ücretleri 2020

Şirket Ana Sözleşmesi Noter Ücreti

Şirket sözleşmesi; bir diğer adı ile şirket ana sözleşmesi, kurulacak olan şirketin taşıyacağı ticari unvan, merkezi, kapsamı, kurucusu, bilgileri, ortakları gibi konularda belirlemelerin yapılıp sınırların çizildiği bir sözleşmedir. Bu sözleşme, şirkete ortak olan kişilerin kendi aralarında yazılı olarak yapılmakta olup Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tasdik edilmektedir.

Şirket sözleşmesi bir nevi şirketin kendi kurallarını ortaya koyması durumudur. Bu sözleşmede, şirketin kurulduğu sermaye, pay, pay sahipleri, pay sahiplerinin yükümlülükleri, ortakların yükümlülükleri, ortaklıkların sona ermesine yönelik şartlar, çalışan kişilerin işe başlamasına ve işine son verilmesine yönelik konular ile benzeri konular düzenlenmektedir.

Şirket Ana Sözleşmesi Nedir?

Bir şirket sözleşmesinin kapsamı, söz konusu olan şirketin türüne göre farklılıklar göstermektedir. Şirketin temel yapısını oluşturan şirket sözleşmelerinde komandit şirketler dışındaki ortaklıklarda, belirli bir şekil bulunmaktadır ve düzenlenecek olan bu sözleşme kanunlarca belirlenen kurallar çerçevesinde hazırlanmalıdır. Dolayısı ile bir şirket sözleşmesi hazırlarken hukuk danışmanlığı alınmalıdır.

Şirket sözleşmesi mutlaka yazılı olarak yapılması gereken bir sözleşmedir ve bu belgede bulunacak olan imzalar Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından onaylanmalıdır. Aksi halde sözleşmelerin bir geçerliliği bulunmamaktadır.

Limited şirketler söz konusu olduğunda belge içinde mutlaka şirketin unvan ve merkez bilgisi, işletmenin konusu, ana sermaye bilgisi ve payların sayısı gibi bilgiler yer almalıdır. Anonim şirketlerde ise; işletmenin konusu, merkezi, unvanı, sermaye miktarı, sermayenin ödenme türü ve ödenme şartları, hisse senedi imtiyazları ve hisse senedi devir sınırlılıkları, kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri, şirketin hesap dönemi, pay sahiplikleri ve pay miktarları gibi bilgiler yer almalıdır.

Şirket Ana Sözleşmesi Noter Ücreti 2020

Şirket sözleşmesi noter ücreti 2020 yılında da sözleşmede bulunan kelime sayısı kapsamında farklılaşmaktadır. Ortalama olarak bir şirket ana sözleşmesinin noter masrafı 350-400 TL arasında değişmektedir. Fakat bu sözleşmeye ve şirket kurmaya dair olan yapılması gereken masraflar bununla sınırlı değildir. Yapılacak olan ek harcamalar içerisinde imza sirküleri ve ticaret odası ilan ile harç ücretleri de bulunmaktadır. Ayrıca bir limited şirketi kuruluşu söz konusu olduğunda, her bir ortak ve müdür için ek bir masraf oluşmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir