Noter İşlem Ücretleri 2020

Noterden İhtarname Çekme Ücreti

İhtarname, çeşitli nedenlerden dolayı konunun muhatabına gönderilen uyarı, hatırlatma veya haber verme yazısıdır. İhtarname halk arasında ihbarname olarak da adlandırılmaktadır. Noterlik Kanunu‘nda da yer alan ihtarname, hukuki işlemler dolayısı ile konunun muhatabına gönderilmektedir. Dolayısı ile hukuki işlemlerin çeşitliliği, ihtarname çekilebilecek nedenlerin fazlalığına işaret etmektedir.

İhtarname çekilmeden önce süreç iyi değerlendirilmeli ve konu hakkında uzmanlığı bulunan hukukçulardan destek alınmalıdır. Çünkü bu işlemin gerçekleştirilmesini gerekli kılan hukuki işlemler çeşitlidir ve her bir konunun kendisine has düzenlemeleri mevcuttur.

İhtarname Nedir?

İhtarname aracılığı ile kişiler hukuki konunun muhatabına ya da muhataplarına hatırlatmada bulunmakta, bir eylemin ya da işin gerçekleştirilmesine yönelik davette bulunmakta, gerçekleşen haksızlığın giderilmesine yönelik talepte bulunmakta, yapılması gereken ödemenin gerçekleşmesini sağlamakta, sözleşmeden doğan hakları talep etmekte ve karşı tarafı bilgilendirmektedir. Dolayısı ile pek çok konuda ihtarname çekilmesi yoluna gidilmektedir. Bir anlamda ihtarname ya da diğer adı ile ihbarname; hukuki süreç başlatılmadan önce başvurulabilecek olan resmi bir yoldur.

İhtarname hazırlamak kişilerin kendileri tarafından yapılabilecek bir işlem olduğu gibi aynı zamanda hukukçular tarafından da yapılabilmektedir. İhtarnamenin amacına ulaşması için önerilen; hukukçular tarafından hazırlanmasıdır. Bir ihtarnamede amaç net bir şekilde ifade edilmeli, gereğinden uzun ya da kısa olmamalıdır.

İhtarname Noter Ücreti 2020

İhtarname, hakkını arayan kişinin dava sürecine girmeden önce gerçekleştirebileceği bir işlemdir. Bu işlem ile konunun muhatapları kendi aralarında bir uzlaşmaya varabilmekte ve mağduriyetleri daha fazla masraf çıkmadan giderebilmektedir. Ayrıca noter yoluyla ihtarname çekmenin maliyeti dava sürecinde ortaya çıkabilecek olan masraflardan kat be kat daha düşüktür. Günümüzde ihtarname noter 2020 ücreti en az 155 TL’den başlamaktadır ve ücret, konunun kapsamına göre farklılaşabilmektedir. Dolayısı ile en net fiyat bilgisi için herhangi bir noterden bilgi alınmalıdır.

Hak aramak, muhataba bilgi vermek, ödemenin gerçekleşmesini istemek, haber vermek ve benzeri gibi hukuki işlemlerin gerçekleştieilmesinde kullanılan ihtar çekme yöntemi çoğu zaman noter masrafı nedeniyle gerçekleştirilmemektedir. Fakat bu işlem, dava süreci başladığında kanıt olarak mahkemeye sunulabildiği için önem taşımaktadır.

Noter İhtarname Örneği

Aşağıdaki baplantıyı tıklayarak 2020 kurallarına göre hazırlanmış noter onaylı ihtarname örneğini indirebilirsiniz.

İhtarname Örneğini İndirmek İçin Tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.