Noter İşlem Ücretleri 2020

Muvafakatname Noter Ücreti

Muvafakatname bir kişinin, şahsının dışında başka özel bir kişiyi ya da tüzel kişiyi, üzerinde bulunan izin ve haklar kapsamında yetkilendirmesine imkân tanıyan bir belgedir. Bu belge ile kişiler, herhangi bir konu üzerinde başka bir kişiden izin almaktadır. Muvafakatname özellikle gayrimenkul ve bankacılık sektörlerinde sıklıkla kullanılmaktadır ve bu açıdan ele alındığında; evini satmak isteyen bir kişi, söz konusu evi satmak için eşinden izin almalıdır. Yine aynı şekilde, bankadan kredi almak isteyen bir kişi eşinden izin almalıdır. Günümüzde yasalar çerçevesinde bu iki alanda eş izni bir zorunluluk olduğu için eşlerden alınan bu izne Muvafakatname belgesi denmektedir.

Muvafakatname belgeleri noterden alınabilmektedir ya da hazır olarak var olan Muvafakatname belgeleri önceden hazırlanıp noter onayına sunulabilmektedir. Bu belgelerin yasal olarak geçerlilik taşıması yalnızca noter onayının alınması ile mümkün olmaktadır.

Muvafakatname Nedir?

Muvafakatname belgesi, kaba bir tabir ile izin belgesi anlamına gelmektedir. Çoğu zaman bir işlemin yapılabilmesi için Muvafakatname belgesinin alınmış olması ve noter tarafından onaylatılması şarttır. Günümüz hukuk kuralları çerçevesinde bu belgenin alınmasının zorunlu olduğu durumlar bulunmaktadır. Bunlar ise aşağıdaki gibidir:

  • Evli bireyler, ev satarken eşlerinden muvafakatname belgesi almak zorundadır
  • 18 yaşının altında olan kişiler herhangi bir spor faaliyetinde çalışabilmek için ailelerinden muvafakatname belgesi almak zorundadır
  • Miras yolu ile edinilen bir taşıtın ya da taşınmaz malın devredilmesi konusunda, devri alacak olan kişinin 18 yaşının altında olması durumunda muvafakatname alınmak zorundadır
  • Boşanmış olan anne babaların, çocuk için pasaport işlemlerini yapabilmesi için velayet durumu göz önüne alınmadan muvafakatname alınmak zorundadır

Muvafakatname Noter Ücreti 2020

Muvafakatname belgesi, ilgili kişilerin notere giderek çıkartabilmesi mümkündür fakat hali hazırda var olan bir muvafakatnamenin doldurulması ve notere götürülmesi ile de işlemler gerçekleştirilebilmektedir. Bu belgeler, konunun muhatabı iki kişi arasında düzenlenmekte ve söz konusu evraklarda iki kişinin imzası yer almaktadır. Dolayısı ile muvafakat veren ve muvafakat alan olmak üzere iki bölüm bulunmaktadır. Muvafakatname noter ücreti 2020 yılı itibari ile değişken olmaktadır. Yaklaşık olarak bu konuda 100 TL ile 150 TL arasında bir noter ücreti çıkmaktadır.

Muvafakatname Örneği

Aşağıdaki linkten 2020 kurallarına uygun hazırlanmış muvafakatname örneğini indirebilir ya da noterden yenisini çıkartmasını talep edebilirsiniz.

Muvafakatname Örneği İndirmek İçin Tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir