KrediFinansal.Com Özel Haber

Makine Öğrenmesi: Koronavirüs Bulaşıcılığı Artıyor

Bu makalenin asıl konusu makine öğrenmesi metoduyla öne sürülen korona virüsün bulaşıcılığının artmasıydı. Fakat bu konuyu daha iyi analiz edebilmek adına virüslerin nasıl evrim geçirdiğini, yani değiştiklerini ve de makine öğrenmesi modelinin ne olduğunu iyi anlamamız gerekiyor.

Virüslerin Mutasyonu

Öncelikle virüslerin mutasyonlarından başlamak gerekirse bahsetmemiz gereken ilk konu DNA olur. DNA bir canlının genetik kodudur. Canlıya dair var olan her şey DNA da yazılıdır ve canlının tüm özelliklerini DNA belirler. Virüsler biyolojik olarak tam canlı organizmalar sayılmazlar, virüslerin birtakım özellikleri cansızlara benzerken, birtakım özellikleri canlılara benzer, birtakım özellikleriyse ne canlılarda ne de cansızlarda bulunan özelliklerdir.

Saydığımız 3. grup özelliklerden birisi de kalıtımlarının RNA yoluyla da olabilmesidir. Yani bazı tip virüslerde RNA, DNA’nın yerini alabilir fakat ikisi aynı anda var olamaz. Virüsün özelliğine göre DNA’sı veya RNA’sı mutasyona uğrayabilir. Bu durum sonucu mutasyonlar 3e ayrılır. Yararlı, zararlı ve etkisiz mutasyonlar.

Mutasyonların %95’i etkisizdir ve organizmaya bir etkisi olmaz. Zararlı olan mutasyonlar sonucu virüs hayatta kalamaz. Burada zararlı olarak nitelendirmemiz virüse göredir, dolayısıyla kendi aleyhinde değişimlere maruz kalan virüs hayatta kalamaz.

Yararlı mutasyonlar ise virüsün hayatta kalma ve üreme şansını arttıran mutasyonlardır. Virüslerin hayatta kalmasının en önemli yollarından birisi de daha rahat konak bulabilmeleridir, yani bizim deyişimizle bulaşıcılıklarının artması.

Makine Öğrenmesi Metodu Nedir?

Makine öğrenmesi çok genel ve kapsayıcı bir kavramdır, fakat burada işimize yarayacak kısmı, bunu virüslerin mutasyonuyla nasıl ilişkilendirdiğimiz. Kaba tabirle bir makineye ilkel korona virüsümüzün DNA’sını ve tüm alt protein dallarını ezberletiyoruz. Bunun ardından yeni hastalardan aldığımız virüsleri tekrardan analiz ettiriyoruz ve bize nasıl bir değişim olacağını söylüyor. Bu değişimin olası sonuçlarıyla ilgili de bizi bilgilendiriyor.

Makine Öğrenmesi Modeline Göre Korona Virüsün Bulaşıcılığı Arttı mı?

Makine öğrenmesi modeline göre 6 farklı mutasyon saptanmıştır. Ve bu mutasyonların 5 tanesi bulaşıcılığı arttırdığı saptanmıştır. Genel olarak korona virüsün bulaşıcılığının arttığı söylenebilir fakat bu türlerin dünyada ne kadar yaygın olduğunu henüz net bir şekilde bilemiyoruz.

Yazar: Ali Yerkazan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir