Yardım Nafakası

Yardım Nafakası Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Bakmakla yükümlü olduğunuz yakınlarınız bulunuyorsa bunlara her ne kadar para yardımı yapmak istemeseniz de yasal olarak alınabilen haklar bulunuyor. Bu haklardan bir tanesi de nafaka yardımı yapılıyor. Nafaka denilince akla ilk gelen eşinden boşanan eş ve çocuklara verilen para yardımlarıdır. Aslında durum böyle değildir. Bir çok kesim için yardım söz konusudur. Kişinin altsoyu, üstsoyu ve kardeşleri de dahil olmak üzere nafaka talebinde bulunması halinde bağlanan kararlar nedeniyle yardım nafakası yapmak zorunda kalınabiliyor. Yardıma muhtaç olan kişilerin maddi olarak yardım desteğinin sağlanması adına bir çok kurum ve kuruluşa başvuruda bulunduğu biliniyor. Fakat kişinin maddi olarak refah seviyede yaşayan 1 nci derece yakınları bulunurken bu yardım başvurularını yapması hukuken haklarını bilmemesinden kaynaklanıyor. Dijital ortamlar sayesinde kişiler bilgiye anında ulaşım sağlarken bu anlamda yaşamını idame ettirebilmek adına haklarını bilmesi için destek alması da şart. Buna rağmen yazımızda ana başlıklar ile yardım nafakası, nasıl ve hangi şartlarda alındığı, hangi aşamada son bulduğu gibi hususlar ile başvuru dilekçesi hakkında bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Nafakalar ve Yardım Nafakası
Nafaka denilince karşınıza bir çok tanım ve çeşit çıkar. Tedbir Nafakası, İştirak Nafakası, Yardım nafakası ve yoksulluk nafakası olarak karşılaşacağınız tüm bu hususlar 4721 Sayılı Medeni Kanun ile belirlenmiş ve düzenlenmiştir.

Yardım nafakası verilen çocukların bu hakları reşit sayılana kadar devam eder. Türkiye’de reşit sayılma yaşı 18 olmasına rağmen bu durum çocuğun evlenmesi ile son bulur. Aynı zamanda çocuk 15 yaşını doldurmuşsa kendi isteğiyle beraber anne ve babasının rızası sonrası mahkeme kararıyla reşit sayılabilir. Bu durumda reşit sayılma durumuna kadar çocuk yardım nafakası almaya devam eder.

Yardım Nafakası Kimlerden İstenebilir?
Kişi eğer yoksulluk derecesine kadar bakıma muhtaç bir şekilde maddi olarak düşüş yaşamışsa kendisine yardım yapılması için altsoyu, üstsoyu ve kardeşlerinden yardım nafakası talep edebilir. Bu talep davaya konu edilir ve dava başlangıcı ile kişiye ödeme yapmaya başlanılabilir. Kişinin yoksulluk derecesi önem arz etse de bu durum Yargıtay tarafından içtihat olarak belirlenmiştir ve yoksul sayılmasında bir ölçü belirtilmiştir. Bu ölçü ise kişinin yeme içme, barınma, sağlık, eğitim gibi yaşamını devam ettireceği temel ihtiyaçları karşılayabilmesi için maddi gücünün olmamasıdır. Bu durumda olan kişilerin ise yardım nafakası talebi yapması uygun olabilir.

Yardım Nafakasının Şartları
Öncelikli olarak bu yardımın alınabilmesi için dava açılması ve dava ile karara bağlanması gerekir. Kişi geçimini sürdürecek kadar geliri yoksa, geçim sıkıntısı içerisindeyse ancak bu davayı açabilir. Bunun için de geçerli sebepleri ve dayanakları olması gerekmektedir. Açılacak dava aile mahkemesine yapılır. Bunun için nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemeleri de başvuru kanalı olabilir. Yoksulluk sıkıntısı düşülmesi kişiler arasında farklı tanımlara neden olabilir. Bu nedenle öncelikli olarak kişinin yaşamını idame ettiremiyor olması gerekir. Bu nedenle de yasal olarak Türk Medeni Kanununda yoksulluk kavramına değinilmiş ve açıkça ortaya konulmuştur. Burada alınacak kararlarda kişinin yaşamı, sosyal hayatı ve ekonomik durumları göz önüne alınır. Bu bilgiler ışığında davaya bakan hakim söz konusu yardım nafakasının yapılmasını, reddedilmesini yada miktarını belirlemektedir.

Altsoya Yardım Nafakası Nedir?
Yardım Nafakasına başvuru ikametinizdeki aile mahkemelerine yapılır. Burada yasal mevzuat gereği birinci dereceli olan anne baba, kardeş ve çocuklar birbirleri ile maddi açıdan yardım yükümlülüğü altındadır. Dava açılarak istenilen yardım nafakası altsoy olarak evlatlık edinilenler için aynı sorumluluğu taşımaktadır.

Yardım nafakasına ihtiyacı olan kişi bir bakım evinde bulunabilir. Bu kişinin tüm bakımlarını bu kurum karşıladığı için yardım nafakası davasını açma hakkı bu kurumdadır. Yani kurum kişinin haklarını korumak ve maddi yardım almak adına kişi adına bu davayı açma hakkı vardır.

Altsoy Ne Demek?
Burada hukuken altsoy dan kasıt kişinin çocuklarını, torunlarını, torunlarının çocuklarını, çocuklarının torunları ile bunların devamı olarak nitelendiriliyor. Yani söz konusu kişilerin 1 nci zümre mirasçıları konumunda olan kişilerdir. Bu kişilerin içerisine evlatlık olarak alınanlarda girmektedir.

Yardım Nafakası Ne Zaman Biter?
Yardım nafakası yardımı alan ve veren kişinin ölümü, alan kişinin refah düzeye kavuşması ve bu durumun mahkemece kanıtlanması halinde sona ermektedir. Ayrıca kişinin reşit olması ile işe başlaması, evlenmesi gibi durumlarda da sona ermesi mümkündür.

Yardım Nafakası Miktarı Nasıl Belirlenir? Neye Göre Hsaplanır?

Bu yardımın belirlenmesinde ana inisiyatif mahkeme başkanı olan hakimindir. Söz konusu davaya bakan hakim gerek duyulan ihtiyaçları da göz önüne alarak yapılacak miktarı belirler ve karara bağlar. Zaman içerisinde oluşan ihtiyaçlar ve ekonomik durumlar nedeniyle taraflar ayrıca nafakanın artırımı yada kaldırılması için dava açma hakkına sahiptir.

Yardım Nafakası Ödenmezse Ne olur?
Tüm hususlarda olduğu gibi nafaka ödememe cezası da bulunur. Bu durum İcra ve İflas kanununca belirtilmiştir ve üç aya kadar hapis cezası söz konusudur. Kişi eğer bu nafakayı öderse hapis cezasından kurtulmuş olur. Kişi eğer nafakanın kaldırılması için ya da azaltılması adına dava açmışsa söz konusu hapis cezası dava sonucuna saklanabilir.

İştirak Nafakasının Yardım Nafakasına Dönüşmesi
Öncelikli olarak bu hususun anlaşılması için iştirak nafakasının ne olduğu bilinmeli. Nitekim boşanma sonrası eş ve veleayetindeki çocukların bakımı için verilen paraya iştirak nafakası deniyor. Bu durum kişinin ergin sayılması ile son bulur. Burada eğer iştirak nafakası son bulması halinde çocuk eğitim öğretim hayatına devam ediyorsa ve bunun için maddi olarak paraya ihtiyaç duyuyorsa yine dava açarak yardım nafakası alabilir. Bu durum ise iştirak nafakasının yardım nafakasına dönüşmesi anlamına gelir.

İştirak nafakası ile ilgili yazımıza bu linkten ulaşabilirsiniz. –> https://kredifinansal.com/istirak-nafakasi-nedir-istirak-nafakasi-hesaplamasi-nasil-yapilir-5262.html

Yardım Nafakası Davası Nereye Açılır?
Davayı açabilmeniz için ikametinizin bulunduğu bölgedeki Aile Mahkemesine başvuru yapmanız gerekir. Bu başvuru için bir dilekçe ile durumunuzu gösterir ekleri ekleyerek yapabilirsiniz. Başvuruda yapacağınız dilekçe ise şu şekilde;

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(Aile Mahkemesi)

DAVACI         :  ….. (TC NO)

DAVALI         : ……

DAVA KONUSU    : Yardım Nafakası

AÇIKLAMALAR

Burada sırasıyla durumunuzdan belirtmeniz gerekir. Örneğin öğrenciyseniz ailenizin size bakmak istemediğini, neden bakmadığını, maddi olarak size destek vermediğini, okul ve eğitim için maddi olarak para ihtiyacınızın olduğunu, çalışarak eğitiminizi yapamadığınızı belirtin. Bunun yanında ek olarak üniversite hazırlık için ve diğer eğitim materyalleri için desteğe ihtiyacınızın olduğunu da belirtin. Bu ihtiyaçların karşılanması adına dava açma zorunda kaldığınızı yazın.

Örneğin : … Üniversitesi, …. Bölümü, … sınıfında okuyorum. Yaşım gereği iştirak nafakası alamadığım gibi hayatımı idame ettirecek gelire de sahip değil. Bu anlamda eğitim öğretim hayatımın sürdürülebilmesi ve bunun yanında yaşamımı devam ettirebilmem için gerekli görünen …. TL yardım nafakasının tarafıma bağlanmasını istiyorum.

DELİL : Aile Nüfus Kaydı

HUKUKİ SEBEP: TMK 364 ve 365 Maddeler ile İlgili mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM : Belirtmiş olduğum nedenlerden dolayı sağlık, eğitim, bakım ve diğer temel ihtiyaçlarım için …. TL yardım nafakasının davalı kişilerden tahsil edilerek söz konusu mahkeme ve yargılamaya ait harç ile masrafların da davalı üzerine bırakılmasını arz ve talep edersiniz.

Yardım nafakası ile alakalı olarak gelişen zaman içerisinde başka bilgilere de ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu anlamda bilgi amaçlı verdiğimiz yazımız ana başlıkları ile ana fikirler vermektedir. Yasal olarak hakkınızı koruyabilmeniz adına hukuken gerekli görülen kurum kuruluşlar ile avukatlık mesleği alan kişilerden daha ayrıntılı bilgi alınabilir.

Yazar: Ali Yerkazan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir