Noter İşlem Ücretleri 2020

Noterden Protesto Çekme Ücreti

Protesto, değerli evrak niteliği taşıyan borç senetlerinin ödenmemesi durumunda, özel bir şekil ve biçime bağlı kalarak hazırlanan bildirimlerdir. Bu bildirim, hukuki bir nitelik taşımaktadır ve protestoların amacı; borçlu olan kişinin borcunu ödemesini sağlamaktır. Protesto işlemleri, kambiyo senetleri hakkında bir işlem söz konusu olduğunda uygulanmaktadır ve poliçe, bono ve çekler bu kapsam içerisine girmektedir. Poliçe kabul […]