Noter İşlem Ücretleri 2020

Sulhname Noter Ücreti

Sulhname, uygulanmasında sorun çıkabilecek olan bir akdin hakeme ya da mahkemeye gidilmesine gerek kalınmadan, konunun muhatapları arasında sulh yoluyla giderilmesini sağlayan düzenleyen bir belgedir. Kısacası sulhname, anlaşmazlıklar söz konusu olduğunda yani fikir birliği sağlandığında, tarafların resmi makamlara başvurmasına gerek kalmaması durumudur. Böylelikle sorunlar kişiler arasında halledilmekte; yasal sürecin maddi ev manevi yıpratıcı etkilerinde korunmuş olunmaktadır.

Sulhname, kişiler arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi açısından oldukça önemli bir belgedir. Çünkü bu sayede kişiler, mahkeme huzuruna çıkılmasına gerek kalmadan anlaşmazlıklar üzerinde fikir sağlayabilmekte ve sorunlarını çözebilmektedir.

Sulhname Nedir?

Sulhname, kişiler arasında yaşanan anlaşmazlıkların ilgili hakeme ya da mahkemeye gidilmesine gerek duyulmaksızın çözümlenmesini sağlayan bir belgedir. Fakat sulhname yapılabilmesi için tarafların, anlaşmazlık yaşanan konu üzerinde fikir birliği sağlaması gerekmektedir. Çünkü sulhname, tarafların anlaşması söz konusu olmadan gerçekleşememekte ve bu durumda hukuki süreç söz konusu olmaktadır.

Sulhname yapılabilmesi için öncelikli gereksinim; tarafların uyuşmazlık konusunda anlaşmaya varmasıdır. Anlaşmanın sağlanması sonrasında yargı yoluna gidilmesine gerek duyulmamaktadır. Günümüzde çeşitli konularda sulhname belgesi hazırlama yoluna gidilebilmektedir. Ünlü anlaşmazlığa neden olan pek çok onu ve içerik bulunmaktadır. Örneğin, nafakanın arttırılması işlemi hukuksal olarak bir başvurunun gerçekleşmesi ve mahkemenin nafaka artırımına gitmesi ile mümkün olmaktadır. Fakat taraflar kendi aralarında anlaştığı takdirde sulhname düzenleyerek nafaka artırımını sağlayabilmektedir. Dolayısı ile bu noktada mahkemeye başvurmaya gerek kalmamaktadır.

Sulhname Noter Ücreti 2020

Sulhname noter ücreti 2020 yılında da değişkendir. Çünkü noter işlemlerinde, yapılacak olan onama işleminin içeriğine ve içeriğin sayfa ya da kelime sayısına göre fiyatlandırma yapılabilmesi söz konusudur. Bu kapsamda sulhname belgeleri değişken sayfa sayısına ve kelime sayısına sahiptir. Bu sebeple, net bir ücretten bahsetmek mümkün olmamaktadır. Damga vergisi olarak alınan bu bedel yapılan işleme göre değişmekle birlikte 3 Milyon 240 Bin TL’yi geçmemek şartı ile binde 9,48 olarak belirtilmiştir.

Sulhname belgeleri, Türk Borçlar Kanunu kapsamında yer almaktadır. Dolayısı ile bu belgelerin hazırlanması aşamasında profesyonel bir danışmanlık alınması yani bir hukukçu tarafından hazırlanması önerilmektedir. Aksi takdirde belge düzenlenmesinde yaşanacak eksikliklerden dolayı belgenin geçerliliği konusunda şüphe söz konusu olmaktadır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.