Noter İşlem Ücretleri 2020

Noterden Protesto Çekme Ücreti

Protesto, değerli evrak niteliği taşıyan borç senetlerinin ödenmemesi durumunda, özel bir şekil ve biçime bağlı kalarak hazırlanan bildirimlerdir. Bu bildirim, hukuki bir nitelik taşımaktadır ve protestoların amacı; borçlu olan kişinin borcunu ödemesini sağlamaktır. Protesto işlemleri, kambiyo senetleri hakkında bir işlem söz konusu olduğunda uygulanmaktadır ve poliçe, bono ve çekler bu kapsam içerisine girmektedir. Poliçe kabul etmeme protestosu, poliçe kabul etmeme ve ödememe protestosu, bono ödememe protestosu, çek ödememe protestosu işlemleri kapsamaktadır.

Protesto, Noterlik Kanunu kapsamında Türk Ticaret Kanunu hükümleri göz önüne alınarak gerçekleştirilmektedir. Noter yetkilileri, protesto edilecek olan senetleri teslim alma aşamasında Türk Ticaret Kanunu kapsamında ele alır ve bu senetlerin kanunca öngörülen şartları taşıyıp taşımadığını kontrol eder. Söz konusu senetlerin kanununa uygunluk sağlaması durumunda noter senetleri teslim alır ve protesto işlemleri için işleme başlar. Aynı zamanda, ödememe protestosunun düzenlenmesi aşamasında ibrazın süresi, davet ve ihbarın gerçekleştirildiğine dair bankadan yazı alınması gerekmektedir ve protesto yazılırken bu konuda bilgi verilmelidir.

Protesto Nedir?

Protesto, borcun ödenmesini sağlamak amacıyla borçlu olan kişiye gönderilen bir bilgilendirme yazısıdır ve bu yazıda borçlunun ödeme yapması gerektiği bilgisi verilmektedir. Bir senedin ödenmemesi ve borçlu olan kişinin ikametgah ya da iş yeri adresinde bulunmaması ve adresinin bulunamaması durumunda noterce protesto düzenlenebilmektedir.

Türk Ticaret Kanununu kapsamında kambiyo senetlerinin protesto için öncelikle borçlu olan kişinin ticaret adresine, ticaret adresinin bulunmaması durumunda ise ikametgah adresi noterliğine yaptırılmalıdır.

Protesto Noter Ücreti 2020

Protesto işleri, noterler tarafından gerçekleştirilmektedir ve protesto işleri noter ücreti 2020 değişkendir. Çünkü protesto çekme işlemi farklı konulardan dolayı yapılabilmektedir ve noter işleri kapsamında gerçekleştirilecek olan onaylama işlemleri içeriklerine göre farklı farklı fiyatlandırılmaktadır. Günümüzde yaklaşık olarak protesto işleri 200 TL’ye yapılmaktadır. Fakat konu hakkında en net ve kesin fiyat bilgisi noterlerden öğrenilebilmektedir.

Protesto işlerinde içeriklere göre işlemler farklı noterliklerde yapılmaktadır. Dolayısı ile konu hakkında hukukçulardan danışmanlık alınması gerekmektedir. Aksi takdirde sürecin uzaması söz konusu olacaktır.

Protesto Örneği

Aşağıdaki linkten 2020 kurallarına uygun olarak hazırlanmış protesto örneğini indirebilirsiniz.

Protesto Örneği İndirmek İçin Tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.