Noter İşlem Ücretleri 2020

İbraname Noter Ücreti

İbraname, bir işçinin çalışmakta olduğu işten ayrılırken imzaladığı, işe girerken yapılmış olan iş sözleşmesi ve İş Hukuku’ndan kaynaklanan tüm alacak ve haklarını aldığını gösteren bir belgedir. Günümüzde bu belgelerin geçerlilik şartlarına uygun olarak hazırlanmaması çoğu zaman işçilerin, çoğu zaman da işverenlerin zarar görmesine neden olmaktadır. Dolayısı ile ibraname belgelerinin İş Hukuku konusunda uzman olan hukukçuların danışmanlığından hazırlanması önerilmektedir.

Bir işçinin, işten ayrılırken ibraname imzalaması, söz konusu işveren ve işyerinden herhangi bir alacağının olmadığını belgelemektedir. Dolayısı ile ibraname belgesi, işverenler tarafından mutlaka iş bitiminde işten ayrılan kişilere imzalatılmalıdır. Aksi takdirde işten ayrılan kişiler hak iddia edilmekte ev yasal süreç başlatabilmektedir.

İbraname Nedir?

İbraname belgesinin geçerlilik şartları Türk Borçlar Kanunu kapsamında ortaya konmuştur. İşten çıkan kişilerin, iş sözleşmesi kapsamında alması gereken tüm hakları aldığını bildiren bu ibraname, düzenlenirken ilgili kanun metinine uygun olarak düzenlenmelidir. İlgili kanuna göre bir ibranamede dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

  • İbraname belgesi yazılı olarak düzenlenmelidir
  • İbraname tarihi ve iş sözleşmesine son verilmesi arasında minimum bir ay süre olmalıdır
  • Düzenlenen ibranamede, ibraya konu olan alacak türü ve alacak miktarı birbirinden ayrı olarak ortaya konmalıdır
  • Yapılacak olan ödemeler muhakkak banka aracılığı ile gerçekleştirilmelidir

Bir ibraname düzenlenirken, ilgili kanun metninde yer alan bu koşulların göz önüne alınması gerekmektedir. Aksi takdirde ibraname herhangi yasal bir geçerlilik taşımayacaktır.

İbraname Noter Ücreti 2020

İbraname noter ücreti 2020 yılı itibari ile 100 ile 150 TL arasında ücretlendirilmektedir. Bu belgeler hakkında net bir ücret belirtememe durumu, noterlerin uyguladığı fiyat farklılığından kaynaklanmaktadır. Fakat bu belgelerin yasal bir geçerlilik taşıması için noter tarafından onaylanması şarttır. Aksi takdirde işverenler ya da işçiler zarar görebilmektedir.

İbranamelerin ilgili kanun metnine uygun olarak hazırlanmayışı ya da noter tarafından onaylanmaması ileride yaşanacak olan süreçlerde hukuksal bir dava sürecinin başlatılmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle özellikle işverenler, iş bitimlerinde işten çıkan işçilere iş sözleşmesinin sonlanmasından sonra ibraname düzenlemeli ve bu belgeyi imzalatmalıdır.

İbraname Örneği

Aşağıdaki bağlantıdan 2020 yılına uygun hazırlanmış ibraname örneğini indirebilirsiniz.

İbraname Örneğini İndirmek İçin Tıklayın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir