Değerli Konut Vergisi nedir, DKV ücreti ne kadar?

Değerli Konut Vergisi tebligatlarının mülk sahiplerine gönderilmesinin ardından DKV itiraz süreci gündeme geldi. Bazı mülk sahipleri evlerinin bu değerde olmadığını ifade ederken yüklü miktardaki vergiyi ödeyemeyeceklerini belirtti. Peki, tam olarak Değerli Konut Vergisi nedir, bu vergiye itiraz nasıl yapılır ve hangi konuttan ne kadar vergi alınıyor?

“Bu vergi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen maddeler ile getirildi ve hemen uygulanmaya başlanıldı. Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değeri 5 milyon Türk Lirası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce ilgili mevzuat kapsamında yapılan veya yaptırılan değerleme sonucunda belirlenen ve değeri 5 milyon lirayı aşan (bu tutar dahil) mesken nitelikli taşınmazlar, ilgilileri tarafından ulaşılabilecek şekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilir ve ilgilisine ayrıca tebliğ edilir.”

Yani değeri 5 milyon TL’nin üzerinde olan evler Değerli Konut Vergisi’ne tabi evler arasında bulunuyor.

Değerli Konut Vergisi nedir, itiraz nasıl yapılır?

“Tebliğ tarihinden itibaren 15’inci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz değeri kesinleşir. Süresinde yapılan itirazlar, 15 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve kesinleşen değer, aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilir.”

Yani evin değerinin 5 milyon TL’nin altında olduğunu ya da eve biçilen değerden daha düşük bir miktarda olduğunu belirtenler kendilerine gönderilen tebligatı takiben geçen 15 gün içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne giderek itirazda bulunabilirler.

Değerli Konut Vergisi ücreti ne kadar?

“Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon lira ile 7 milyon 500 bin lira arasında olanlar binde 3, 7 milyon 500 bin 1 lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyonu lirayı aşanlar binde 10 oranında vergilendirilir. Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır.

42’nci maddede yer alan tutar, ikinci fıkrada yer alan vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen ve 42’nci maddede yer alan tutarı aşan (bu tutar dahil) mesken nitelikli taşınmazların değeri her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Bu şekilde hesaplanan tutarların 10 bin liraya kadar olan kesirleri dikkate alınmaz.”

Örnek olarak evi 7,5 milyon lira değerinde olan bir kişi yıllık (binde 3) 22 bin 500 TL,

10 milyon lira olan bir kişi yıllık (binde 6) 60 bin TL

12 milyon lira değerinde olan bir kişi ise yıllık (binde 10) 120 bin TL Değerli Konut Vergisi ödeyecek.

Değerli Konut Vergisi Erteleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında yasanın bazı vatandaşlar için haksızlık olduğunu dile getirerek, yeniden düzenleme yapılması talimatı verdiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; değerli konut vergisine yeni kriterler eklenecek. Buna göre tek konutu olanlar değerli konut vergisini ödemeyecek.

5 milyon lira değerinde ev miras kalan kişinin aylık geliri bir memur maaşı kadarsa ve başka bir geliri yoksa bu vergiden istisna olacak. Değerli konuta sahip olan kişiler gelirine göre, değerli konut vergisi ödeyecek ya da belli bir miktar ödeyecek. Değerli konut vergisi yeniden düzenlenerek, bu konutlara sahip olanların gelirlerine bakılacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise vergide 1 yıllık ertelemenin söz konusu olabileceğini söyledi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.