Noter İşlem Ücretleri 2020

Vekaletname Noter Ücreti

Vekaletname verme işlemi, bir kişinin tercih ettiği başka bir kişiyi, resmi işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla yazılı olarak yetkilendirmesi işlemidir. Vekâletname aracılığı ile kişiler, başka kişileri kendi adına bir takım işleri gerçekleştirmek üzere yetkilendirebilmektedir. Günümüzde genel vekâletname ve sınırlı yetkili vekâletname olmak üzere iki farklı vekâletname türü bulunmaktadır. Bir kişinin vekalet verebilmesi için akıl sağlığının yerinde olması […]

Noter İşlem Ücretleri 2020

İmza beyannamesi ve imza sirküsü nedir? Nereden Nasıl Alınır?

En basit tabiri ile İmza beyannamesi gerçek kişiler yani vatandaşlar tarafından çıkartılır vekullanılır. İmza sirküsü ise şirket adına görevli olan kişilerin yetkilerini belirten resmi belgedir.

Noter İşlem Ücretleri 2020

Noterden Tanıma Senedi Ücreti

Tanıma senedi, evlilik dışı doğan çocuğun baba tarafından tanınmasını ve çocuğun babasının soyadını almasını sağlayan bir belgedir. Evlilik dışı bir ilişkiden çocuğu bulunan erkekler, söz konusu çocuğa kendi soyadını vermek, kütüğüne işlettirmek istiyorsa öncelikli olarak çocuğu tanımalıdır. Aksi takdirde kişi, her ne kadar çocuğun babası olsa da hukuksal çerçevede çocuk üstünde hiçbir hakka sahip olamamaktadır. […]

Noter İşlem Ücretleri 2020

Mülkiyet Muhafaza Kaydı ile Satış Sözleşmesi

Mülkiyet muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi, bir kişinin menkul olan bir malı başkası üzerine naklederken eğer mülkiyet hakkının kendisinde kalmasını istiyor ise uygulanmaktadır. Bu sözleşme ile satışın yapılması durumunda, mülkiyetin muhafaza edilmesi şartı ile satış gerçekleştirilmektedir. Bu yapılan anlaşma ile satışın geçerli olabilmesi için menkul malın alıcısı olan kişinin ikametgah adresine yakın olan noterde işlem […]

Noter İşlem Ücretleri 2020

Noter Taahhütname Ücreti

Taahhütname, herhangi bir nedenden dolayı söz konusu olan şartın kabul edildiğini ortaya koyan bir belgedir. En az iki kişi arasında gerçekleştirilen bu işlemin geçerlilik taşıyabilmesi ve resmi olarak işleme konulabilmesi için alanında uzman olan hukukçular tarafından düzenlenmesi ve noter tarafından onanması gerekmektedir. Aksi takdirde kanun metnine uymayan ve onanmamış taahhütnameler hukuksal bir geçerlilik taşımamaktadır. Günümüzde […]

Noter İşlem Ücretleri 2020

Noter Tespit Tutanağı Ücreti

Kaza tespit tutanağı, trafikte yaşanan ve en az iki taşıtın yalnızca maddi hasar alması durumunda düzenlenmekte olan bir belgedir. Bu belgeler, kazaya karışan kişilerin karşılıklı olarak anlaşması üzerine hazırlanmaktadır ve dolayısı ile olaya sigorta şirketi ile polisin dâhil olmasına gerek duyulmamaktadır. Hukuksal anlamda anlaşmazlıkların giderilmesinde etkili olan tespit tutanağı, kazanın olma şekli, yaşanan kazada tarafların […]

Noter İşlem Ücretleri 2020

Şirket Ana Sözleşmesi Noter Ücreti

Şirket sözleşmesi; bir diğer adı ile şirket ana sözleşmesi, kurulacak olan şirketin taşıyacağı ticari unvan, merkezi, kapsamı, kurucusu, bilgileri, ortakları gibi konularda belirlemelerin yapılıp sınırların çizildiği bir sözleşmedir. Bu sözleşme, şirkete ortak olan kişilerin kendi aralarında yazılı olarak yapılmakta olup Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tasdik edilmektedir. Şirket sözleşmesi bir nevi şirketin kendi kurallarını ortaya koyması durumudur. […]

Noter İşlem Ücretleri 2020

Noter Temlik Sözleşmesi Ücreti

Temlik sözleşmesi, mevcut olan bir alacağın alacaklısının değişmesini kapsayan bir sözleşmedir. Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan bu sözleşmede devir ile temlik kelimesi aynı anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. İlgili kanuna ve maddesine göre; bir alacaklının borç nedeniyle oluşan alacağının, borçlu olan kişinin rızasına gerek duyulmadan bir sözleşme ile üçüncü kişiye devredilebilmektedir. Yapılacak olan bu sözleşmeye yani […]

Noter İşlem Ücretleri 2020

Zilyetlik Devri Sözleşmesi Noter Ücreti

Zilyetlik devri sözleşmesi, tapusu bulunmayan taşınmazların üzerinde bulunan fiili egemenliğin el değiştirmesini sağlayan bir sözleşmedir. Tapusu olmayan taşınmazların devri, ilgili yasalar, hükümler ve yargı kararları doğrultusunda taşınır halde olan malların devri kapsamına alınmıştır. Çünkü bir taşınmazsın devrinin geçekleştirilebilmesi, tapuda resmi olarak işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için söz konusu taşınmazların tapuda kaydının bulunması gerekmektedir. Bu durumda tapusu bulunmayan […]

Noter İşlem Ücretleri 2020

Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi Noter Ücreti

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, bakım borçlusu olan kişinin, bakım alacaklısı olan kişi ölünceye dek ona bakma ve onu koruma görevini üstlendiği bir sözleşme türüdür. Bu sözleşmeye göre; bakım alacaklısı olan kişi, bakım borçlusu olan kişiye mal varlığının bir kısmını ya da tamamını ona devretmektedir. İki taraflı olarak hazırlanarak onaylanan ölünceye kadar bakma sözleşmesi, iki taraf […]